“Fit for 55”, Plani i BE-së për energji të pastër

By |2021-10-24T12:53:47+00:00July 9th, 2018|Energjitë e Rinovueshme, News|

Paketa ligjore e Komisionit Evropian që synon transformimin e sektorit energj [...]