LAJME2021-10-30T23:50:56+00:00

LAJMET E PLATFORMËS

Këtu mund të lexoni mbi artikujt mediatikë të publikuar në median e shkruar nga ekspertët e Platformës Qarkon, lajmet rreth aktiviteteve të organizuara nga platforma, njoftimet e ndryshme, si dhe pjesëmarrjet e stafit dhe ekspertëve në aktivitete, tryeza të rrumbullakta dhe konferenca.

Go to Top