Kreu2021-12-25T13:14:39+00:00

PLATFORMA QARKON

Platforma Qarkon synon të krijojë më shumë njohuri dhe angazhim në lidhje me ekonominë qarkulluese dhe energjitë e rinovueshme duke përfshirë kontributin shkencor të diasporës shqiptare për zbatimin e tyre në Shqipëri.

Objektivat kryesorë të Platformës

FOKUSI I PLATFORMËS

Fushat prioritare të Platformës Qarkon janë Ekonomia Qarkulluese dhe Energjitë e Rinovueshme.

Ekonomia Qarkulluese

Ekonomia qarkulluese është një rrjet vlerash qarkor (prodhim-konsumim-ripërdorim), që vazhdon ciklin e prodhimit edhe pas konsumimit të produkteve, duke kryer rimarrjen totale, ose në përqindjen më të lartë të mundshme, të materialeve të ricikluara për të mundësuar ripërdorimin e tyre dhe për të prodhuar sërisht produkte të reja.

Lexo më shumë

Energjitë e Rinovueshme

Energjitë e rinovueshme janë energjitë që përfitohen nga burime që ripërtëriten nga natyra dhe nuk cënonjnë ekosistemin dhe mjedisin. Burimet më të mëdha të energjive të rinovueshme janë energjia diellore, energjia e erës (eolike), energjia e ujit (hidrike), energjia e tokës (gjeo-termike), energjia e biomasave (druri, vajrat organikë, trejtet e kafshëve, mbetjet ushqimore, etj.).

Lexo më shumë

LAJMET E FUNDIT

Këtu mund të lexoni mbi artikujt mediatikë të publikuar në median e shkruar nga ekspertët e Platformës Qarkon, lajmet rreth aktiviteteve të organizuara nga platforma, njoftimet e ndryshme, si dhe pjesëmarrjet e stafit dhe ekspertëve në aktivitete, tryeza të rrumbullakta dhe konferenca.

WEBINARËT E ORGANIZUAR NGA PLATFORMA QARKON

Lexo më shumë
Lexo më shumë

PËR MË SHUMË INFORMACION NA KONTAKTONI NË:

EMAIL

info@qarkon.al

TELEFON

1.800.555.0000

ORARI I PUNËS

9:00 – 17:00

E-MAIL

info@qarkon.al

TELEFON

1.800.555.0000

ORARI E PUNËS

9:00 – 17:00

Go to Top