WEBINAR MBI EKONOMINË QARKULLUESE

QASJA E EKONOMISË QARKULLUESE NË SHQIPËRI: Ndarje eksperiencash

E enjte, 2 dhjetor 2021 @ ZOOM

Ora 9.30-12.30 (Tirana CEST TIME)

 

Regjistrohuni për këtë aktivitet duke klikuar këtu poshtë ose në QR Code:

Ndryshimet klimatike janë kthyer në një kërcënim serioz për mjedisin, shëndetin e njeriut dhe për ekonominë në Evropë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kushtëzojnë zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Një ndër hapat e ndërmarrë nga Komisioni Evropian për të luftuar ndryshimet klimatike, për të mbrojtur mjedisin dhe për të shtyrë ekonomitë ishte hartimi i një strategjie të re që synon transformimin e Bashkimit Evropian (BE) në një ekonomi më moderne, të qëndrueshme dhe konkurruese nëpërmjet Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane apo siç njihet, “European Green Deal”, e cila u miratua më 11 dhjetor 2019.

Strategjia e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane përcakton politikat për uljen e masës së emisioneve të gazrave serrë dhe për përshtajtje të ekonomive të shteteve anëtare me ndryshimet klimatike. Po ashtu, pjesë e kësaj strategjie është edhe Plani i Veprimit për Ekonominë Qarkulluese, i miratuar në mars 2020, i cili paraqet një angazhim të qartë të BE-së për të ndërtuar një ekonomi më të qëndrueshme në vendet anëtare përmes përfshirjes së konceptit të “Ekonomisë Qarkulluese” në politikëbërjen Evropiane. Modeli i ekonomisë qarkulluese lidhet ngushtë me makro-konceptet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe ekonomisë së gjelbër dhe është i fokusuar në efikasitetin e burimeve, duke lidhur nevojat e mirëqenies dhe rritjes ekonomike me ato të mbrotjes së mjedisit.

Axhenda e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane përbën një rëndësi të veçantë për shtetet e Ballkanit Perëndimor, në kuadër të përafrimit të legjislacionit të tyre, përshirjes në politikat zhvillimore evropiane, si dhe arritjes së standardeve të BE-së. Gjithashtu, zbatimi i modelit të ekonomisë qarkulluese është me shumë rëndësi për Shqipërinë lidhur me çështjen e mbetjeve, por edhe për të rritur efikasitetin e burimeve dhe për të modernizuar procesin e prodhimit.

Prandaj, është shumë e rëndësishme përfshirja e palëve të interesit, informimi, konsultimi me ta dhe ndarja e eksperiencës së praktikave më të mira në lidhje me sfidat dhe përfitimet që burojnë nga zbatimi i modelit të Ekonomisë Qarkulluese në Shqipëri. Për këto arsye, OSFA dhe Platforma QARKON organizojnë një webinar përmes platformës zoom me ekspertë dhe profesionistë të fushës, që do të ndajnë njohuritë dhe eksperiencat e tyre mbi sfidat e zbatimit të modelit të ekonomisë qarkulluese në Shqipëri.

Webinari është pjesë e projektit “QARKON: Platforma për Kthimin e Njohurive”, që zbatohet nga një grup ekspertësh, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), që synon mbledhjen e njohurive të krijuara nga studiuesit  shqiptarë të diasporës në fushat e ekonomisë qarkulluese dhe për energjitë e rinovueshme me fokus Shqipërinë; rritjen e njohurisë së publikut mbi ekonominë qarkulluese dhe energjitë e rinovueshme; si dhe advokimin e përfshirjes së kontributit të njohurive të diasporës në zbatimin e ekonomisë qarkulluese dhe energjive të rinovueshme në Shqipëri.

Ky aktivitet do të shërbejë për të diskutuar mbi ekonominë qarkulluese dhe implikimet e saj në Shqipëri. Sesioni i parë do ti kushtohet fjalëve përshëndetëse dhe prezantimit të Platformës QARKON nga përfaqësuesit e OSFA-s dhe projektit. Në sesionin e dytë, një panel ekspertësh do të prezantojë ligjeratat e tyre mbi ekonominë qarkulluese. Në seksionin e fundit, panelistët do të përgjigjen pyetjeve të audiencës mbi implikimet dhe sfidat për zbatimin e ekonomisë qarkulluese në Shqipëri dhe lidhjet e mundshme me rajonin e Ballkanit Perëndimor.

AXHENDA

Seanca e hapjes: Fjalët përshëndetëse

Z. Andi DOBRUSHI,
Koordinator Rajonal për Fondacionet e Ballkanit Perëndimor dhe Drejtor Ekzekutiv për Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA)

Andi Dobrushi është drejtor ekzekutiv që prej vitit 2009. Me profesion avokat, z. Dobrushi është ekspert, në të drejtat e minoriteteve dhe në fushën e zhvillimit të legjislacionit, politikave dhe masave të lidhura me barazinë dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

Përpara se t’i bashkohej Fondacionit, ai ka punuar për rreth 12 vite për Qendrën Evropiane për të Drejtat Rome në Budapest. Ai ka ofruar ekspertizë në rang kombëtar e ndërkombëtar, për institucione si: UNHCHR, CE dhe Norwegian Center for Human Rights.

Z. Dobrushi ka eksperiencë të gjerë në menaxhimin dhe drejtimin e organizatave jo fitimprurëse, Integrimin Evropian dhe analizat politike. Përmes kontributit të tij Fondacioni është transformuar në një institut për politikëbërje, duke e përfshirë atë në çështjet me të rëndësishme në vend.

Prof. Phoebe KOUNDOURI,
Universiteti i Ekonomisë dhe Biznesit i Athinës; Presidente e zgjedhur e Shoqatës Evropiane të Ekonomistëve të Mjedisit dhe Burimeve; Bashkëpunëtore e Akademisë Botërore të Artit dhe Shkencës; Bashkë-kryetare e SDSN të Europës dhe SDSN të Greqisë.

 

Phoebe Koundouri është një profesoreshë e njohur botërore e ekonomisë mjedisore dhe lidere globale në zhvillimin e qëndrueshëm. Ajo njihet gjerësisht si një pioniere në fushat studimore të sistemeve inovative, ato me në qendër njeriun, si dhe fushat ndërdisiplinore për ndërveprimin e qëndrueshëm midis natyrës, shoqërisë dhe ekonomisë. Ajo renditet ndër gratë ekonomiste më të cituara në botë, me 15 libra të botuar dhe më shumë se 450 punime shkencore, kapituj librash dhe raporte të botuara. Ajo është zgjedhur anëtare e Akademisë Botërore të Artit dhe Shkencës, Presidente e zgjedhur e Shoqatës Evropiane të Ekonomistëve të Mjedisit dhe Burimeve Natyrore dhe ka marrë çmime të shumta ndërkombëtare për përsosmëri akademike, duke përfshirë edhe grantin prestigjioz të Këshillit Evropian të Kërkimit Synergy (2020). Me 100 projekte/iniciativa kërkimore evropiane/globale dhe një ekip prej 150 studiuesish, puna e saj përcakton politikat dhe mbështet mirëqenien njerëzore në mbarë globin. Ajo ka një doktoraturë nga Universiteti i Kembrixhit dhe ka qenë e angazhuar si studiuese dhe pedagoge në Kembrixh, UCL, LSE, Universiteti i Reading. Që nga viti 2006, ajo është profesore në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit të Athinës (AUEB), drejtoreshë themeluese e Laboratorit Kërkimor ReSEES (AUEB), Njësisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm (ATHENA Qendra e Kërkimit dhe Inovacionit Informatik) dhe EIT Climate-KIC HUB Greece e Institutit Evropian të Inovacionit dhe Teknologjisë, ky i fundit fokusohet në përshpejtimin e inovacionit dhe komercializimin e kërkimit. Ajo kryeson Rrjetin e Zgjidhjeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara – Evropë, Qendrën Ndërkombëtare për Kërkime ICRE8 dhe Bordin Këshillimor Shkencor të Institutit Evropian të Pyjeve. Ajo është Komisionere dhe Udhëheqëse e Task Forcës “Green Recovery” e Komisionit global për COVID-19 Lancet, anëtare e Komitetit Pissarides (Plani 10-vjeçar Grek i Zhvillimit) i kryesuar nga Nobelisti Prof. C. Pissarides, anëtare e Komitetit Kombëtar të Ndryshimeve Klimatike të Greqia dhe një këshilltare e BE-së, Bankës Botërore, OKB-së, NATO-s, OBSH-së dhe organizatave dhe qeverive të tjera ndërkombëtare në mbarë botën.

Faqja web personale: https://phoebekoundouri.org/

Moderator: Prof. Genc ALIMEHMETI,
Drejtor i Projektit “QARKON:Platforma për Kthimin e Njohurive”, Profesor i Menaxhimit, Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Bolonjës.

Genc Alimehmeti është profesor i asociuar në Departamentin e Menaxhimit, Universiteti i Tiranës, dhe kërkues shkencor në Departamentin e Menaxhimit, Universiteti i Bolonjës. Ai ka dhënë leksione në fushat si Kontabiliteti Menaxherial dhe Financiar, Sistemet e Planifikimit dhe Kontrollit, Zhvillimi i Qëndrueshëm, Qeverisja dhe Menaxhimi i Korporatave në Universitetin e Bolonjës, Universitetin e Tiranës, Fondacionin Alma Mater, Open University Italy (IUL), Shkollën e Biznesit të Bolonjës, Universitetin e Malta, Universitetin “Zonja e Këshillit të Mirë” – Vatikan.

Prof. Assoc. Dr Alimehmeti kreu studimet e doktoraturës në vitin 2012 në Universitetin ‘G. d’Annunzio”, Itali, me një tezë sasiore mbi Qeverisjen e Korporatave, Sistemet Financiare dhe të Kontrollit të Brendshëm.

Prof. Assoc. Dr Alimehmeti është konsulent në Qendrën Rajonale të Mjedisit Juglindor (REC) për përcaktimin e strategjive ekonomike rajonale për mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu, ai është konsulent në Universitetin e Bolonjës për zhvillimin dhe zbatimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe sistemet e planifikimit dhe kontrollit, si dhe në Rajonin e Emilia Romanjas në Itali mbi strategjitë për zhvillimin e qëndrueshëm të kompanive brenda zonës së saj, skemat e financimit që nxisin mbrojtjen e mjedisit dhe strategjitë e qëndrueshme. Ai drejton për Horizon2020 Bio Plastics Europe Modelet e Qëndrueshme të Biznesit për Krijimin e Zinxhirit të Vlerave të Gjelbër në Evropë, ndërsa koordinon veprimet me aktorë të ndryshëm për ciklin e jetës dhe vlerësimin financiar për ekonomitë qarkulluese në bioplastikë. Ai është pjesë e grupit të punës të konsorciumit për Strategjinë e Qëndrueshme për Menaxhimin e Ambalazheve Plastike përmes Inteligjencës Artificiale për Ekonominë Qarkulluese (SURPRICE), duke synuar të ofrojë mundësinë e ofrimit të zgjidhjeve të reja për zhvillimin e sistemeve inteligjente të aftë për të mbështetur dizajnimin. përpunimin efektiv të mbetjeve të ambalazheve plastike dhe për të mbështetur sistemet e pas-përdorimit të afta për të zhvilluar modele të reja ekonomike për ciklin jetësor të ambalazheve plastike. Ai gjithashtu ofron konsulencë për kompani të ndryshme private mbi temat e planifikimit dhe kontrollit financiar dhe hyrjes në biznese të reja.

Një fushë tjetër kërkimore dhe aktivitetesh lidhet me Menaxhimin dhe Lidershipin Arsimor, ku ai ka disa botime, përvoja kërkimore dhe mësimdhënie. Prof. Assoc. Dr Alimehmeti ka më shumë se dhjetë vjet përvojë në punë me shkolla në nivel menaxherial dhe drejtues. Ka marrë pjesë në projekte të ndryshme kërkimore në Itali dhe jashtë saj, duke punuar për përmirësimin e shkollës dhe efektivitetin e rolit të drejtorit. Së fundmi ai ka organizuar tre shkolla verore për udhëheqjen e shkollave në Shqipëri dhe ka udhëhequr reformën e Shkollës së Lidershipit në Shqipëri duke punuar për AADF. Për momentin ai po koordinon një projekt që po çon drejt reformës publike në Itali për funksionin e drejtorisë së mesme të shkollës. Ai është lektor i parë për Planifikimin dhe Kontrollin për Shkollat ​​në Masterin e Udhëheqjes Arsimore në Bolonja. Ai ka përvoja të ndryshme mësimore për tema të tilla në Bolonja dhe në Universitetin e Maltës.

Seanca e dytë: Prezantimet

Mihallaq Qirjo

Prof. Asoc. Mihallaq QIRJO
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës; Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania)
Tema: “Koncepti i ekonomisë qarkulluese nën perspektivën e mjedisit: nevoja për ridimensionimin e kuptimit rreth saj në kushtet e Shqipërisë”

Prof. Asoc. Mihallaq Qirjo është pedagog pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Pas diplomimit pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës në vitin 1990, Prof. Asoc. Qirjo kreu studimet pasuniversitare dhe ato doktorale në fushën e Ekologjisë së Aplikuar, në drejtimin e dinamikës së popullatave natyrore të artropodëve të tokës dhe ndikimin e faktorëve të ndryshëm mbi ta. Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë drejtimin e Ekologjisë dhe të Ekologjisë së Ekosistemeve në njësi të ndryshme të Universitetit të Tiranës. Të tjera drejtime dytësore në mësimdhënie dhe kërkim shkencor kanë qenë në fushën e Edukimit Mjedisor dhe përgatitjes së mësuesve në Studimet Master të degëve Biologji, Kimi, etj.

Prof. Asoc. Qirjo ka një përfshirje aktive si drejtues apo ekspert i fushës në shumë projekte kombëtare/ndërkombëtare të lidhura me monitorimin e mjedisit në zona të veçanta natyrore, si në ekosistemet lagunore të vendit (Kune-Vain), ashtu dhe në programe të politikave mjedisore, si Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Ndryshimet Klimatike, Zonat e Mbrojtura, Edukimi për Zhvillimin e Qëndrueshëm, etj. Ai ka botua mbi 40 artikuj shkencorë si autor i parë ose bashkëautor dhe rreth 15 materiale kualifikimi e studimi për mësues, studentë, përfaqësues të shoqërisë civile mjedisore.

Prof. Asoc. Qirjo mban pozicionin e Drejtorit të Qendrës Burimore të Mjedisit në Shqipëri, me një përvojë 25 vjecare në drejtimin e organizmave ndërkombëtare që punojnë në fushën e mjedisit dhe janë aktive në zhvillimin e politikave mjedisore të vendit. Ai është, gjithashtu, drejtues i grupeve të ekspertëve për zhvillimin dhe monitorimin e strategjive kombëtare, si Strategjia e Menaxhimit te Integruar të Mbetjeve, të Ndryshimeve Klimatike, Edukimit për Zhvillimin e Qendrueshëm, etj.

Dr. Eleonora FOSCHI
Departamenti i Menaxhimit, Universiteti i Bolonjës; Qendra për Qëndrueshmëri dhe Ndryshimet Klimatike, Shkolla e Biznesit të Bolonjës, Itali,
Tema: “System and life cycle thinking: guiding principles for circular economy transition in firms” (Qasja e sistemit dhe ciklit jetësor: parimet udhëzuese për tranzicionin e ekonomisë qarkulluese në kompani).

Dr. Eleonora Foschi është pedagoge në Departamentin e Menaxhimit të Universitetit të Bolonjës dhe Shkollës së Biznesit të Bolonjës. Ajo ka zhvilluar njohuritë e saj mbi ekonominë qarkulluese nga përvoja të ndryshme akademike dhe profesionale. Dr. Foschi kreu studimet doktorale në vitin 2020 në Departamentin e Inxhinierisë Civile, Kimike, Mjedisore dhe Materialeve të Universitetit të Bolonjës me një tezë mbi qarkullueshmërinë e ambalazheve plastike dhe inovacionin e sistemit. Ajo përfundoi trajnimin e saj shkencor në Universitetin Teknik të Delft, në Hollandë. Më pas, ajo iu bashkua programit “Pioneer into Practice”, duke punuar në start-upin finlandez Repack. Së fundi, ajo ka punuar si teknike profesionale në njësinë IPPC të Agjencisë Rajonale për Mbrojtjen e Mjedisit. Ajo ka një eksperiencë të rëndësishme profesionale të përfituar duke bashkëpunuar në projekte të BE-së, si BIO-PLASTICS EUROPE, eCircular, CEI, TRIS dhe ROCK. Ajo, gjithashtu, ka zhvilluar më tej njohuritë e saj duke bashkëpunuar në rrjete si ICESP, SUN, SEC dhe #Plastic-freER. Studimet e saj shkencore më të fundit janë të  orientuara drejt matjes së performancës së qëndrueshme të korporatave dhe në hartimin dhe identifikimin e modeleve qarkulluese të biznesit.

Dr. Rovena PREKA
ENEA – Agjencia Kombëtare për teknologjitë e reja, energjinë dhe zhvillimin ekonomik të  qëndrueshëm.
Tema: “Ekonomia qarkulluese dhe modelet qarkulluese të biznesit: si shndërrohet një mbetje në lëndë të parë”

Dr. Rovena Preka kreu studimet universitare në degën Menaxhim Biznesi dhe ato të ciklit të dytë të studimeve master në degën Ekonomi dhe Bashkëpunim në Fakultetin e Ekonomisë pranë Universitetit të Bolonjës. Në të njëjtin universitet, ajo kreu gjithashtu  dhe studimet doktorale në degën Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Politika për Zhvillim të Qëndrueshëm. Nga viti 2010, Dr. Preka është kërkuese shkencore në Agjencinë Kombëtare për teknologjitë e reja, energjinë dhe zhvillimin ekonomik të  qëndrueshëm (ENEA), në Departamentin për Zhvillim të Qëndrueshëm, ku është e përqëndruar në temat mbi Ekonominë Qarkulluese dhe impaktet e saj mbi ndryshimin klimatik, modelet qarkulluese të biznesit, mbylljen e cikleve prodhues dhe efiçencën e burimeve natyrore. Ajo ka marrë pjesë dhe ka koordinuar disa projekte ndërkombëtare (kryesisht europiane) mbi zonat industriale të qëndrueshme, etiketat ekologjike, vlerësimin ekonomik të projekteve të qëndrueshme, përgjithësisht me një qasje të ciklit jetësor (Life Cycle thinking) dhe eficencë energjitike në strukturat shkollore.

Ajo ka marrë pjesë, gjithashtu, në shumë konferenca ndërkombëtare dhe ka përfaqësuar disa herë institucionin e saj në bashkëpunime ndërkombëtare, si në BE, ashtu edhe në vende të treta strategjike, si Arabia Saudite, Libani, Irani, etj., Dr. Preka ka qenë pedagoge në programe të ndryshme që lidhen me temat e saj të kërkimit shkencor.

Serena Leka

Znj. Serena LEKA
Lektore / Kandidate doktorate pranë Fakultetit të Shkencave Teknike të Universitit Aarhus, Danimarkë
Tema: “What can we learn from Circular Economy cases from academia to startups” (Çfarë mund të mësojmë nga rastet e Ekonomisë Qarkulluese nga pikëpamja e universiteteve tek ajo e startup-eve).

Znj. Serena Leka kreu studimet Master në Ekonomi dhe Administrim Biznesi, me specializim në Strategji, Organizim dhe Lidership, pranë Universitetit Aarhus, në Danimarkë, dhe kreu një semestër të Njohjes së Talenteve në bashkëpunim me Qendrën për Menaxhimin e Teknologjisë të Universitetit të Kolumbisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është kandidate doktorate pranë Departamentit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, në Universitetin Aarhus, ku po kryen kërkime shkencore rreth përdorimit të inteligjencës artificiale në sistemet e menaxhimit të ideve për inovacione radikale në zhvillimin e produkteve të reja. Ajo ka qenë lektore në lëndët e sipërmarrjes dhe inovacionit për pesë vitet e fundit, duke punuar me studentët në zhvillimin e një mendësie krijuese dhe duke i ushtruar ata për t’u bërë inovatorë dhe sipërmarrës. Aktualisht, ajo është anëtare aktive e Rrjetit të Qëndrueshmërisë së Universitetit Aarhus, duke nxitur shkallën e platformës së qëndrueshmërisë: ØkoEngineer, për të promovuar Edukimin Global të Qytetarisë (GCED) dhe Edukimin për Mirëkuptim Ndërkombëtar (EIU) përmes leksioneve në internet, pjesë të rasteve trajnime dhe seminare në MakerSpace, Deep Tech Environmental Hub. Ajo zbaton praktikat e qëndrueshmërisë përmes punës së saj me startup-et, duke i ndihmuar ato të arrijnë audiencën e duhur, të mbledhin mbështetës për vizionet e tyre dhe të kërkojnë financim fillestar. Partneriteti i saj më i suksesshëm është me CELLUGY, startup-i mbi bioteknologjinë me çmime mbarëbotërore, ku ajo ka zhvilluar materiale të avancuara qarkulluese për të zëvendësuar plastikën. Kohët e fundit, ajo bashkë-lançoi podcast-in e saj “HER Frequency” (Frekuenca e saj) për të nxitur diskutime dhe sugjeruar veprime rreth mundësive dhe çështjeve që rrethojnë gratë në STEM.

Ornela Shapo

Dr. Ornela SHAPO
Agjencia Gjermane për Zhvillim
Tema: “Menaxhimi i mbetjeve në Shqipëri dhe rastet e para të riciklimit nga ana e bashkive të mbështetura nga GIZ”.

Aktualisht Znj. Shapo është zëvendës drejtuese e Programit për Menaxhimin e Modernizuar të Mbetjeve të Ngurta, Miqësor me Mjedisin dhe Riciklimi në Shqipëri, projekt i financuar nga qeveria gjermane dhe zbatuar nga GIZ, që prej vitit 2016.

Znj. Shapo është eksperte e lartë e menaxhimit të financave publike dhe ngritjes së kapaciteteve institucionale, me fokus sektorët e shërbimeve të ujit të pijshëm dhe menaxhimin e mbetjeve bashkiake.

Ajo ka mbi 23 vite eksperiencë pune, nga të cilat mbi 16 vite pedagoge në UT dhe TBU. Ajo ka qenë drejtuese e lartë në Ministrinë e Financave dhe në menaxhimin e shumë projekteve të huaja në Shqipëri.

Ledi Leka

Znj. Ledi LEKA
Menaxhere Projektesh pranë Qendrës për Aftësi Konkurruese
Tema: “Awareness and sensitivity of CE among businesses”. (Ndërgjegjësimi dhe ndjeshmëria ndaj Ekonomisë Qarkulluese në biznese).

Nga viti 2019, Znj. Ledi Leka është konsulente e lartë pranë Qendrës për Aftësi Konkurruese. Ajo ka menaxhuar një sërë projektesh me fokus zhvillimin e aftësive, zhvillimin e tregut të punës dhe ndërgjegjësimin. Në të njëjtën kohë, që nga viti 2015, ajo është konsulente e lartë e rekrutimit dhe anëtare e praktikës globale të Energjisë me AIMS International. Që nga viti 1995, ajo ka mbajtur pozicione të ndryshme dhe të gjata në kompani vendase dhe ndërkombëtare, organizata ndërkombëtare dhe organizata të shoqërisë civile. Znj. Leka ka kryer studimet universitare në gjuhën angleze në Universitetin e Tiranës dhe studimet master në Marketing dhe Menaxhim në Universitetin e Bradfordit në Mbretërinë e Bashkuar.

Evisi Kopliku

Znj. Evisi KOPLIKU
Regional Cooperation Council (RCC) (Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal)
Tema: “Roli i RCC në qasjen rajonale të zhvillimit të Ekonomisë Qarkulluese”.

Znj. Evisi Kopliku është diplomuar në departamentin e Bankë Financës në Universitetin Mesdhetar Lindor (në Qipron Veriore). Ajo ka përfunduar studimet Master në Bankë Financë në të njëjtin Universitet dhe studimet Master për Ekonomi Evropiane (specializimi: Integrim Ekonomik dhe Biznes Evropian) në Kolegjin e Europës në Brugge, Belgjikë. Aktualisht, Znj. Kopliku është eksperte për konkurrueshmërinë pranë Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC), me fokus kryesisht në fushat e investimeve, industrisë dhe inovacionit (përfshirë zhvillimin e ekonomisë së gjelbër dhe qarkulluese në Ballkanin Perëndimor), tregjet financiare dhe fuqizimin ekonomik të gruas.

Znj. Kopliku e nisi karrierën e saj si asistente kërkimore dhe lektore pranë departamentit të Bankë Financës në Universitetin Mesdhetar Lindor. Më pas ajo vazhdoi karrierën e saj universitare si lektore në Universitetin e New York në Tiranë dhe në Universitetin “Marin Barleti” dhe si pedagoge e jashtme pranë Fakultetit të Ekonomisë, në Universitetin  e Tiranës dhe në Institutin Kanadez të Teknologjisë (CIT).

Znj. Kopliku ka qenë këshilltare e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me fokus kryesisht në investimet e huaja direkte, mbështetjen e sipërmarrjes,  bashkëpunimin ekonomik, ndërkombëtar dhe integrimin evropian. Në vijim, ajo ka mbajtur pozicionin e drejtores së Integrimit Evropian dhe Projekteve në të njëjtën ministri. Më pas, Znj. Kopliku ka qënë përgjegjëse në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për programimin dhe monitorimin e zbatimit të fondeve IPA, për koordinimin e donatorëve, menaxhimin e projekteve IPA dhe të donatorëve të tjerë, me fokus në fushat e mjedisit, turizmit, mbrojtjes së konsumatorit, sipërmarrjes etj. Mes projekteve të ndryshme të koordinuara prej saj gjatë kësaj periudhe ka qenë edhe projekti me fokus “mbështetjen e procesit të integrimit në fushën e mjedisit”, financuar nga SIDA dhe zbatuar nga Agjencia Suedeze për Mbrotjen e Mjedisit.

Njëkohësisht, Znj. Kopliku ka qenë koordinatore kombëtare për programin “COSME” (programi i BE-së për nxitjen e konkurrueshmërisë së SME-ve), koordinatore kombëtare për Aktin e Biznesit të Vogël për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, të drejtuar nga OECD dhe anëtare e bordit tek Qendra e Evropës Juglindore për Mësimdhënien e Sipërmarrjes në Zagreb, Kroaci.

Krahas trajnimeve të ndryshme të zhvilluara në Japoni, Austri, etj., Znj. Kopliku ka kryer trajnimin 1-vjecar pranë Qendrës Ndërkombëtare për Bashkëpunim të Universitetit Harvard-it, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me fokus në zhvillimin e politikave të investimeve të huaja direkte dhe zhvillimin e zonave ekonomike në Shqipëri, si dhe ka bashkëpunuar me NGO dhe institucione të ndryshme ndërkombëtare në disa projekte, me fokus kryesisht tek mbështetja e SME-ve, ekonomia qarkulluese etj.

Seanca e pyetjeve dhe përgjigjeve

Moderator: Prof. Genc ALIMEHMETI

E enjte, 2 dhjetor 2021 @ ZOOM

Ora 9.30-12.30 (Tirana CEST TIME)

 

Regjistrohuni për këtë aktivitet duke klikuar këtu poshtë ose në QR Code: